INFORMACIÓ

  
 Reserva de plaça 

 Els alumnes interessats en formar part del nostre centre hauran d’efectuar prèviament a a l’inici de l’activitat la reserva de plaça corresponent. Per realitzar la reserva és necessari que ens adreceu degudament emplenat el formulari d’inscripció amb les dades del nou alumne. Un cop el nostre centre l’hagi rebut, us trametrà un email amb les nostres dades bancaries  per que realitzeu l’abonament de la matrícula abans de la data d’inici de l’activitat. Us preguem que un cop hàgiu realitzat l’abonament ens adreceu un mail de confirmació. D’aquesta forma podrem fer efectiva la vostra plaça.Dia d’inici de l’activitat

 El dia d’inici de l’activitat que hagiu triat caldrà finalitzar el registre d’inscripció amb les vostres dades bancàries (IBAN, BIC i titular del compte) a fi d’emplenar l’autorització que ens permetrà l’enviament mensual dels vostres rebuts.  


Informació/seguiment de l’activitat 
 Us recordem que a banda de consultes directes que ens feu arribar, el nostre centre manté una comunicació periòdica amb els seus alumnes (a través del nostre web i per mitjà del vostre mòbil/email), mantenint-los informats al llarg de tot el curs amb aquelles informacions que considera més rellevants: recordatori de dates d’inici, dates de presentació, festius, tutories, etc.