Informació


Informació Bàsica

Material i eines de treball 
Tot el material està inclòs: Dossier didàctic i carpeta, material gràfic, material pictòric (tècniques seques i humides), eines de suport digital i audiovisual, tabletes gràfiques.
S´aconsella portar una bata per als mes petits.

Entrega treballs
Finalitzada l´activitat, es farà entrega del dossier didàctic amb els treballs de l´alumne.


Seguiment i avaluació de coneixements
Es faran tutories i informació als pares al finalitzar el curs, per fer valoracions i el seguiment dels coneixements adquirits ( competencies generals, tècniques gràfiques,..).


Com apuntar-se 
Inscripció prèvia a: 687 684 962, 93 727 17 04, info@centreberenguer.com o en el mateix centre.