Curs nens (8 a 12 anys)

2018/19:

Horaris: 

K1 Iniciació:

- Dimarts: 18h a 19:00h (1h/setm)
  Durada: Del 18 setembre 2018  fins el 11 de juny 2019
- Dimecres: 18:00h a 19:00h (1h/setm)
  Durada: Del 19 setembre 2018  fins el 12 de juny 2019
- Divendres: 18:00h a 19:00h (1h/setm)
  Durada: Del 21 setembre 2018  fins el 14 de juny 2019

K2:

- Dilluns: 18:00h a 19:00h (1h/setm)
  Durada: Del 17 setembre2018  fins el 17 de juny 2019
- Dimarts: 18:00h a 19:00h (1h/setm)
  Durada: Del 18 setembre 2018  fins el 11 de juny 2019Inscripcions/ informació:
Reserva places: matrícula 65€ nous alumnes 
Mensualitat: 57€ (materials graficoplàstics i digitals inclosos)
2017-18: