Curs Joves (12 a 16 anys)

2018/19:

Horaris: 

T1:
- Dimecres: 16:00h a 18:00h (2h/setm)
  Del 19 setembre2018  fins el  12 de juny 2019
- Divendres: 16:00h a 18:00h  (2h/setm)
  Del 21 setembre2018  fins el 14 de juny 2019


Inscripcions/ informació:
Reserva places: matrícula 65€ nous alumnes 
Mensualitat:78€ (materials graficoplàstics i digitals inclosos)

2017-18: