Teens (12 a 16 anys)

Anticipant el futur


Dirigit a : Joves de 12 a 16 anys

Desenvolupament Socio-Cognitiu 
Els alumnes « Teens » disposen d’un pensament reflexiu i crític, amb preferències per l’assignació de tasques i responsabilitats i la valoració social pels membres del grup. Amb un desenvolupament clar de la cooperació i el treball en equip. El seu camp d’interessos ha evolucionat amb un especial tendència a la exploració i investigació. De forma gradual es comencen a definir les preferències pels diferents itineraris pedagògics. Demostren una clara predilecció pel treball amb eines tecnològiques i  la materialització dels coneixements adquirits. 

Objectius del Programa 
Dotar a l’alumne de seguretat a l’hora d’utilitzar els diferents coneixements aportats, potenciant la creativitat, la innovació y la generació d´idees. Proporcionar les bases del treball en equip, la definició de conceptes abstractes i l’obtenció de resultats tangibles. Es valora la posada en comú dels mateixos i la diversitat de propostes en la resolució dels exercicis. S’introdueixen els conceptes fonamentals del mon professional tenint en compte les vessants tècniques i Creatives, a la vegada que s’optimitzen els recursos tècnics.
  
 Continguts 
 Dins d’aquest programa les temàtiques busquen aportar a l’alumne uns coneixements basics amb caire transversal, amb una clara intenció d’aportar una base de coneixements sòlida que el permetin abordar projectes diversos amb un clar component de disseny tècnic. A la vegada els diferents temaris proporcionaran una visió inicial  que ajudarà a l’alumne a enfocar els seus gustos i a plantejar possibles itineraris d’estudis, sortides laborals i emprenedoria.

Desenvolupament 
 Les activitats d’aquest programa es desenvolupen a través de projectes individuals o en col·laboracio, amb la intenció de desenvolupar una idea, negoci o projecte, coordinant diferents formes de pensar per obtenir finalment un diseny. Les classes es transformen en un espai social on establir dinàmiques comunitaries, obertes i participatives amb l´objectiu final d´estimular la creació i l´aprenentatge. Els objectius de treball i gestió del projecte son conceptes amb els que els alumnes es familiaritzen al llarg del programa.

Materials i tecnologies 
Els projectes es treballen amb diferents materials grafico-plàstics en funció de les característiques de cadascú. Dins del programa establert, els alumnes disposen de la llibertat en la utilització dels materials i els recursos que millor s’adaptin als seus gustos. El foment de les competències digitals tant a nivel comunicatiu com de diseny son un requeriment fonamental dins del desenvolupament dels projectes.   

Durada 
 La duració d’aquest programa es realiza al llarg de 4 cursos ( oct-juny) de 2h/setmanal

 NºAlumnes
8/10 alumnes/ classe

 Nivells/cursos 
T1-T2-T3-T4