Curs Adults (+ 16 anys)

2018-19:

Horaris:
A1/A2:
- Dijous: 16:00h a 18:00h 
 Del 20 setembre 2018  fins el  13 de juny 2019

Inscripcions/ informació:
Reserva places: matrícula 65€ nous alumnes 
Mensualitat: 85€ (materials graficoplàstics i digitals inclosos)2017-18: